Nezanedbajte čistenie kanalizácie a prevenciu

Keď sa na vnútornom priemere potrubia alebo kanalizácie začne usadzovať nečistota, mastnota, kal alebo usadeniny zúži sa ich priemer, čo má za následok spomalenie odtoku, vychádzajúci zápach z umývadla, odpadov, sifónov a potrubí a spätné prebublávanie odpadu, ktorý nepreteká ako má. Vtedy je najvyšší čas na profesionálne krtkovanie čistenie odpadov https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/, ktoré je zamerané nielen na riešenie havárií, ale aj na prevenciu, ktorá je vždy základom.

zanedbané potrubie

Nezanedbávajte ju, ak si všimnete príznaky slabého odtoku kontaktujte službu nonstop krtkovania, nikdy neskúšajte domáce prostriedky, problém aj tak neodstránite. Ponúkaný servis je Vám k dispozícii nepretržite, je rýchly, spoľahlivý, má profesionálny prístup k riešeniu problémov a vždy Vám ponúkne korektnú cenu. Ponúkané riešenia sú bez zbytočných výkopových prác, nezaťažujú okolie ani životné prostredie a sú rýchlo dostupné v každom regióne.

Pri haváriách je rýchlosť zásahu rozhodujúca, aby sa zamedzilo ďalším stratám a škodám, môžete sa spoľahnúť na čo najrýchlejší príchod posádky. Dovtedy zastavte prívod vody a elektriky a snažte sa zabrániť prenikaniu vody a odpadu do najbližšieho okolia. Profesionálny prístup je aj vo voľbe vhodnej techniky a dosiahnutom spoľahlivom výsledku.

Pre domácnosti a všeobecne pre kratšie potrubia, menšie priemery sa zvolí princíp elektromechanického čistenia, ktorý využíva základný fyzikálny pohyb rotujúcich špirál so zakončeniami na rozbitie kalov, mastnoty a nečistoty. Takto vyčistené potrubie má svoj pôvodný priemer a odpad môže prirodzene odtekať.

voda z čistého potrubia

Ak sa havária vyskytne vo veľkej prevádzke s dlhým potrubím, veľkým priemerom je vhodnejšie vybrať krtkovanie vysokotlakové, čo je v praxi využitie hadice dlhej až 100 cm, vysokého tlaku vody a výkonného čerpadla. Usadeniny sa postupne prúdom vody vyplavujú, uvoľňujú a potrubie sa stáva priechodným pre pretekajúci odpad.

Rozhodne využite aj ponuku prevencie, získate kvalitný, aktuálny prehľad o stave potrubia.