Všestranné vzdelanie

Už od útleho veku dieťa prechádza rôznymi formami získavania prvotných informácii o živote okolo neho. Učí sa spoznávať svet:

mladost

 • Pozorovaním
 • Skúšaním
 • Napodobňovaním

Pokračuje potom v jasliach a materských školách. Tu získava prvé stupne vzdelania v kolektíve. Učí sa prijímať informácie hromadne, ale aj jednotlivo od rovesníkov. Vo všeobecnosti platí, že čím podnetnejšie je prostredie,tým lepšie výsledky dieťa dosahuje.
Začína sa prejavovať:

 • Umelecky
 • Športovo
 • Manuálne
 • Tvorivo

Už tu treba pozorne sledovať k čomu dieťa inklinuje najviac. Už v predškolskom veku je možné začať so záujmovou činnosťou. Prihlásime dieťa na :

 • Tanečný krúžok
 • Spevácky krúžok
 • Výtvarný krúžok
 • Športový krúžok

S príchodom na základnú školu sa mu možnosti rozvoja rozšíria. Okrem spomínaných krúžkov ponúkajú:

 • Dramatické krúžky
 • Krúžky ručných prác
 • Krúžky rôznych výtvarných techník
 • Rádioamatérske
 • Šachové
 • Atletické kluby
 • Vodné športy
 • Hokejové školy
 • Futbalové školy
 • Tenisové krúžky
 • Zápasnícke umenie
 • Rezbárske umenie

Je toho naozaj veľa. Mnohými smermi sa môže rozvíjať talent a nadanie dieťaťa. Sledujme svoje dieťa k čomu má blízko a podporujme ho v tom. Pozor ale- nepreťažujme dieťa. Jeden rok nech má len dva maximálne tri mimoškolské aktivity.
Nikdy nedovoľme, aby sa ľahko vzdávalo a menilo smery počiatočného záujmu. Nemôže chodiť napríklad tri hodiny na tenis a povedať, že stačilo. Učme ho trpezlivosti a dôslednosti.

fotbal

Pred výberom záujmovej činnosti s dieťaťom rozprávajme o jej výhodách aj nevýhodách. Choďme s ním párkrát na tréning, či krúžok a pozorujme jeho záujem o vec. Až potom sa spolu rozhodnime, či to bude práve to, čomu sa bude venovať aspoň jeden rok.

Čím viac bude mať počiatočných možností, tým viac je pravdepodobné, že nájde niečo, čo si zamiluje na celý život a ak aj nie- získa prehľad o mnohých oblastiach, získa základné informácie z rôznych oblastí- no posúďte –Nestojí to za to?