Perún a Zubatá

Nezahrávajme sa s Perúnom ! Je to mocný Boh. Bičuje našu planétu efektnými bleskami, ohlušuje nás burácajúcimi hromami, sem tam zapáli nejaký ten dom, sklad, auto, fabriku… Pritom v samotnej prapodstate jeho moci sú nekonečne maličké, neviditeľné subatomárne častice, záporným elektrickým nábojom nabité elektróny. Na rozdiel od kladne nabitých protónov.

Perún a Zubatá 1.jpg

Prví si povšimli a zaznamenali prejavy elektromagnetizmu už v starovekom Grécku. Do vybudovania prvej elektrárne /T.A. Edison v New Yorku/ v r. 1882 ešte viedla dlhá cesta. Na nej sme si slnko nahrádzali ohňom, sviečkami, plynovými lampami. Sme vizuálne tvory, drvivú väčšinu informácií prijímame zrakom, naše nie príliš dokonalé oči teda potrebujú dostatok svetla. Vďaka Edisonovi len cvakneme vypínačom a nočná tma sa zmení na takmer denné svetlo. Spoločenský dosah tohto vynálezu je obrovský, možno ide o vôbec najväčší ľudský vynález. Kto by nechcel mať v dome, či byte elektrinu ? Nejde len o svetlo, ale o celý rad ďaľších „zázrakov“, ktoré by bez usmerneného kmitania elektrónov nemohli fungovať. Ale ako už v živote býva, nič nie je zadramo a bez rizika. Ak vám tie elektróny zakmitajú v rukách, alebo vám Perún „kmitne“ rovno do domu, vedzte, že Zubatá s kosou je nablízku a celkom isto vám mieri na krk. Mnohým nešťastníkom takto každý rok hlávku ufikne. Nemusí sa to stať, ak dodržíte pravidlá ale najmä, ak projekt elektroinštalácie a bleskozvodu zveríte odbornej firme, napr. Taloa.

Perún a Zubatá 2.jpg

Dnes je elektrifikácia oveľa zložitejšia, než za Edisona. Ide o správny, profesionálny výber všetkých jej komponentov, s ohľadom aj na budúce potreby investora. Všetko sa to musí stretnúť v správne vypracovanom projekte. Bezpečnosť, trvanlivosť, efektivita, estetika, to sú hlavné kritériá, na ktoré dobrý projekt pamätá. Počet a výkonové požiadavky spotrebičov, ktoré treba zapojiť v domoch a bytoch, sú čoraz väčšie. Tomu musí zodpovedať kabeláž, materiál a hrúbka vodičov, parametre ističov, rozdelenie objektu na elektrické obvody. Systém musí vydržať dlhodobo zvýšenú záťaž bez prepätí a podpätí, musí byť plne v súlade s aktuálnymi normami, predpismi a požiadavkami. A smie ho vytvoriť jedine profesionálny odborník, držiteľ zákonom predpísaných certifikátov. Taký, ktorý zaručí, že aj keď vám Perún naozaj práskne priamo do domu, Zubatej sa naisto vyhnete…