Kde sa to v tebe berie?

Často sa sami seba pýtame, kde sa v dnešných deťoch berie toľko agresivity, zlosti, pýchy a ďalších zlých vlastností. Ako je možné, že dieťa oplýva aj takýmito „danosťami“, keď ešte vlastne ani nemalo čas sa stretnúť s negatívami a nástrahami života? Takto to aspoň vnímame my dospelí. Opak je ale pravdou. Deti totiž vnímajú veľmi intenzívne všetko, čo sa okolo nich deje.

rozkošný chlapec se sestrou
Či už ide o pozitívne alebo negatívne emócie a zážitky, všetky si deti pamätajú a prežívajú veľmi silno. Rodičia si často neuvedomujú, že práve oni sú strojcami charakterových vlastností ich ratolestí, pretože deti kopírujú ich správanie. To, čo deti vidia na svojich rodičoch, „okukávajú“ a prenášajú do svojho života a správania. Ak sa teda zamýšľame nad tým, kde sa v našom malom synovi alebo dcére berie toľko zlosti, keď s niečím nesúhlasí, mali by sme porozmýšľať, či takou istou zlosťou nereagujeme aj my, keď sa ocitáme v pre nás nepríjemnej situácii. To, ako sa správame totiž vplýva na to, či zo svojich detí vychováme sebeckých ignorantov alebo nesmelých bojkov, ktorí sa nebudú vedieť presadiť.

Čo im dávame?
Negatívne emócie:
Ø prílišná kritika vyvoláva odsudzovanie seba i iných
Ø prílišná nevraživosť v rodine vyvoláva boj ďalšiu nevraživosť voči okoliu
Ø posmech vyvoláva pocit menejcennosti

Pozitívne emócie
Ø tolerancia vedie k trpezlivosti
Ø povzbudenie vyvoláva sebadôveru
Ø chvála učí oceňovať seba i iných
Ø pocit bezpečia vyvoláva dôveru v iných
Ø ak dieťa pociťuje lásku, vie ju posunúť aj ďalej
holčička na břiše
Niekto múdry raz povedal: „Dieťa netreba veľmi vychovávať. Stačí pekne žiť a ono sa pridá.“ V tejto vete je zakotvená celá podstata výchovy. Ak sa budeme my rodičia snažiť správať sa primerane, zdvorilo, slušne a správne, máme veľkú nádej, že aj naše deti budú postupovať v našich šľapajach. Je samozrejmé, že okrem rodičov na deti postupne vplýva veľmi veľa ďalších činiteľov ako je spoločnosť, média, kamaráti a podobne, ale treba veriť, že pokiaľ dá rodič vo výchove ten správny základ, je veľká pravdepodobnosť, že dieťa bude voči nepriaznivým nástrahám okolia imúnne.