Ako si zariadiť pracovňu?

Zariaďovanie pracovne je závislé od veľkosti bytu. Ak sme šťastnými majiteľmi veľkého bytu, potom môžeme jednu izbu vyhradiť iba pre tento účel.
Ak máme ale maličký byt- potom je hľadanie vhodného kútika pre prácu podstatne ťažším orieškom.

pracovna

V oboch prípadoch dbajme na tieto veci dôležité pre pracovňu :

  • Dostatok svetla
  • Dobré vetranie
  • Ak je to možné- dajme si tu klimatizáciu
  • Sústreďme sa na účelnosť zariadenia a na istý minimalizmus
  • Majme správne rozloženie vecí na stole aj na policiach tak, aby sme sa rýchlo a dobre orientovali
  • Majme správne urobenú elektroinštaláciu. Mám na mysli dostatok zásuvkových obvodov umiestnených tak, že nemusíme používať predlžovacie káble. S elektrikou súvisí aj návrh vhodného osvetlenia. Dôležitá je intenzita svetla, jeho farba aj uhol dopadu. Je dôležité, aby sme si pri práci netienili a nekazili si zrak.
  • Kráľovnou pracovne je stolička. Dajme si pri jej výbere veru záležať. Chrbtica sa nám poďakuje. Dnes už je dostatočne veľký výber vhodných stoličiek a kresiel. Ku každej práci sa hodí iná. Inú potrebuje krajčírka, inú projektant, inú kaderníčka, iný vedecký pracovník.

kancelář
Výber konkrétnych kusov nábytku, stolov, regálov je závislý rovnako od vykonávanej práce. Čo ale všetci potrebujeme je plné sústredenie sa na prácu. Zriaďme si teda pracovný kútik, alebo pracovňu v najtichšom kúte bytu. Iba tak sa budeme môcť v plnej miere sústrediť na vykonávanú prácu.
V zásade ale platí, že pracovné miesto musí byť v inej miestnosti, ako je naše miesto určené na spánok. Môžu totiž vzniknúť dve situácie :

  • Nebudeme vedieť pracovať- bude sa nám chcieť spať
  • Budeme síce vedieť pracovať, ale v tejto miestnosti už nebudeme vedieť spať. Budeme myslieť na prácu. To je veľmi zlé!

Základom dobrého pracovného výkonu je totiž dobrý spánok. Na toto nesmieme veru zabúdať. Žiaden dobrý výkon nebudeme vedieť veru podať.