Očkovať či neočkovať?

Očkovanie býva stresujúcim zážitkom tak pre deti, ako aj pre ich rodičov. Nie je to nič príjemné, ale zase ani nič, čo by jedna ani druhá strana nezvládla. O očkovaní sa veľa hovorí v súvislosti s názorom, že so sebou prináša i možné nežiadúce účinky, čo vedie k názoru, že je vlastne skôr na škodu ako na úžitok. Je na každom rodičovi, či bude rešpektovať očkovací kalendár s povinnými očkovaniami, alebo sa proti nemu postaví a rozhodne sa na svoju vlastnú zodpovednosť dieťa nedať očkovať.
očkování dítěte
Povinné očkovania
V súčasnosti máme na Slovensku 6 základných očkovacích etáp, ktorými by si mal prejsť človek postupne od svojho narodenia.
1. základné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým infekciám a invazívnym pneumokokovým ochoreniam sa realizuje v troch dávkach v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa
2. v rozmedzí od 15. do 18. mesiaca života sa očkuje proti mumpsu, osýpkam a ružienke
3. v 6. roku života je na rade preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne
4. v 11. roku života sa realizuje preočkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke
5. v 13. roku života býva preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne
6. v dospelosti by sa každých 15 rokov malo preočkovať proti záškrtu a tetanu
Popri povinných očkovaniach lekári odporúčajú i takzvané nepovinné očkovania napríklad proti chrípke, kliešťovej encefalitíde, meningokokom, žltačke typu A a B, pneumokokom, rotavírusom či proti ľudskému papiloma vírusu.
medvídek s injekcí
Nežiadúce účinky očkovania
Väčšina rodičov sa rozhodne nezaočkovať dieťa kvôli možným nežiadúcim účinkom. Aké sú teda najčastejšie?
· zvýšená teplota
· bolesť po vpichu, začervenanie a opuch
· podráždenosť dieťaťa
· veľmi zriedkavo sa vyskytuje tzv. hyporeaktívna reakcia, pri ktorej je dieťa slabé, ochabnuté a pri ktorej je treba jeho sledovanie pod dohľadom odborníkov
· v minulosti sa objavovali extrémne vážne komplikácie, ktoré viedli až k trvalým následkom ako napríklad nervovosvalová obrna

Pri dnešnej pokročilej technológii a výrobe očkovacích vakcín ale existuje len veľmi malé riziko toho, že by to malo dieťaťu ublížiť. Preto je na zvážení rodičov, ktorí svoje deti odmietajú dať zaočkovať, či práve to nie je väčšie riziko ako obávať sa nežiadúcich účinkov.