Kultúra a umenie

 
Často si vyslovujeme všeobecne známe slová „Kultúra“ a „Umenie“, ale niekedy si nie sme úplne vedomí toho, čo tieto slová znamenajú, aký je ich hlbší zmysel. 

umělec

  • Čo  teda znamenajú tieto dve slová?

Pedagógovia a filozofi, politológovia a kultúrni vedci, historici a mnohí ďalší študovali kultúru. Starí Gréci spájali kultúru  väčšinou so vzdelaním, vzdelávaním, láskou ku krajine k zemi . Neskôr význam tohto slova získal širší význam, vrátane mnohých oblastí nášho bytia.
 

  • Fyzická kultúra

je súčasťou všeobecnej kultúry, ktorá je určená na zlepšenie človeka ako takého , pre rozvoj aj jeho fyzických zručností. Fyzická kultúra vznikla v počiatočných fázach vývoja spoločnosti, jej vývoj je ale nekonečný a pokračuje aj v súčasnosti. Teraz telesná výchova znamená nielen starosť o kondíciu a zdravie, ale je aj stupňom v posudzovaní významu osoby ako spoločenskej bytosti. Tento typ kultúry sa používa v pedagogike, v rodinnom živote, v práci, vo vzdelávaní.

knihy
 

  • Duchovná kultúra

je séria poznatkov o náboženstve, komunikácii, tvorivosti, morálke. Nie je to len o náboženstve, ako sa to často zamieňa . Duchovná kultúra sa formuje vďaka myšlienkam človeka o svete a seba ako o súčasti tohto sveta. Tieto myšlienky ale nemajú iba náboženský charakter  a to ani v prípade človeka veriaceho, tobôž už neverca..
 

  • Umelecká kultúra

 je zmesou umeleckých hodnôt s estetickou hodnotou. Umenie, ako stelesnenie umeleckej kultúry, ovplyvňuje pocity a emócie človeka. Je potrebné zachovať nielen tie najlepšie prvky starého umenia, ale aj nové myšlienky do moderného chápania umenia.
 

  • Masová kultúra

ako súčasť ľudovej kultúry je založená na vkuse veľkého počtu ľudí v konkrétnej spoločenskej vrstve či celej spoločnosti.. Predstavuje všetky druhy zábavy: hudba, televízia, internet, šport.
 

  • Kultúra spoločnosti

 je výsledkom ľudského úspechu, vytvárania vzťahov medzi ľuďmi. Kultúra spoločnosti zahŕňa aj vedomosti o rozvoji spoločnosti, v ktorej žije človek .Je určujúcim stupňom  istej vyspelosti tej ktorej spoločnosti, či krajiny ako takej.
 
Umenie je iba  súčasťou kultúry, a to ako celej spoločnosti, ako aj jedinej osoby. Je teda istou podmnožinou pojmu kultúra.  
 
 

Pozor, pátranie po podvodníkoch!

Zrejme Vám niečo vraví názov Dr.Max. Ide o dlhoročnú značku lekární. Každopádne jej zástupcovia upozornili verejnosť, že Vám môžu zavolať podvodníci, ktorí sa predstavujú ako zamestnanci spomenutej lekárne a to s tvrdením, že ste vyhrali nejaký darček, zľavu,.. Následne od Vás vypýtajú adresu. Pritom oficiálni zástupcovia a zamestnanci firmy Dr.Max vravia, že sa jednoznačne musí jednať o podvodníkov, pretože Dr.Max svojim oficiálnym zamestnancom žiadne takéto inštrukcie nedal! Preto takýmto telefonátom neverte a ani podomovým „zástupcom“, ktorí Vám budú tvrdiť, že sú zamestnancami tejto firmy a nesú Vám darček!
pes v saku
•        Ak sa tak zamyslím, viem prečo si vybrali právo takúto firmu, orientujúcu sa na predaj liekov. Kto je náchylný otvárať dvere podvodníkom, púšťať ich dnu a platiť im? Dôchodcovia! A čo je pravdepodobné? Že dôchodca si pravidelne kupuje lieky!
Dr.Max dokonca žiada občanov, aby v prípade, ak budú svedkami takejto činnosti, okamžite kontaktovali políciu. V prvom rade sa jedná o bezpečnosť a zabránenie lúpeže, v druhom rade o to, aby títo podvodníci prestali kaziť meno pobočkám tejto lekárne.
muž s vizitkou
Lekárne sa o týchto podvodníkoch dozvedeli až od samotných zákazníkov, teda trochu neskoro. No vždy lepšie neskôr, ako vôbec. Po upozornení okamžite upozornili verejnosť, aby bola na týchto podvodníkov pripravená. Lekárne už na nich podali trestné oznámenie. Malo by sa jednať o jednu osobu. No je možné, že páchateľov je viac a chodia rozdelení. Polícia po nich pátra, každopádne im nič nepodpisujte, neplaťte, volajte políciu! Páchateľ či páchatelia sú zatiaľ neznámi.
Hovorkyňa a zástupkyňa lekární značky Dr. Max dokonca tvrdí, že všetky aktivity spojené s platbou, darčekmi, ponukami,… riešia iba cez informačné kanály, teda hlavne cez internet. Za zákazníkmi nikdy nechodili osobne do bytu. Ak teda vpustíte do bytu človeka tvrdiaceho, že je zástupcom tejto lekárne a nesie Vám výhru, zľavu, darček,… určite ste vpustili dnu podvodníka a teda okamžite ho pošlite preč a potom kontaktujte políciu.